Usa din dreapta.

Spațiul situat in Bucuresti, str. Ion Minulescu nr. 60 la et. 3. Acces la lift industrial si paza.