021-321.57.20 • 021-321.18.22 • flaros@flaros.com

Actiunile FLAROS S.A. au fost listate la categoria a II-a a pietei Rasdaq, sub simbolul FLAO, din data de 19.11.1996.
Iar din data de 19.06.2015, actiunile sunt listate la BVB:ATS-AeRO, sub simbolul FLAO.


Capitalul social al Flaros S.A. este de 3803415 lei, impartit in 1521366 actiuni nominative si dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei


Pentru a urmari evolutia actiunilor FLAROS, va rugam accesati aici.

Actionariat


Raport curent: Litigiu

Raport curent: Litigiu

Raport Semestrul I 2021

Rezultat vot AGEA si AGOA

Raport Curent: Litigiu

Raport Curent - Hotarari AGOA si AGEA 28.06.2021

Politica de renumerare aprobata conform hotararii AGOA nr. 2/28.06.2021

Comunicat plata dividende aferente anului 2020

AGEA si AGOA 28/29.06.2021

Convocare AGEA si AGOA 28/29.06.2021

Raport Curent: Litigiu

Raport Curent: Litigiu

Raport Anual 2020

AGEA SI AGOA 26/27.02.2021

Convocare AGEA si AGOA 26/27.02.2021

Act Constitutiv

Raport Curent - Hotarari AGOA 13.08.2020

Raport Semestrul I 2020

AGOA 12/13.08.2020

Convocator AGOA 12/13.08.2020

Raport curent 27.03.2020

Comunicat plata dividende aferente 2019

Raport Anual 2019

Raport curent: Hotarari AGOA 27.02.2020

AGOA 27/28.02.2020

Calendar de comunicare financiara 2020

Raport curent - Litigiu

Raport Curent

Numire Administrator Provizoriu

Demisie Administrator

Raport Semestul I 2019

Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2018

Raport Anual 2018

Raport Curent Hotarari AGOA 28.02.2019

AGOA 28.02.2019/01.03.2019

Calendar de comunicare financiara 2019

Raport Semestrul I 2018

Politica GDPR

Comunicat privind plata dividendelor aferente 2017

Raport Anual 2017

Raport Curent Hotarari AGOA 19.02.2018

AGOA 19/20 Februarie 2018

Raport contabil semestru 1 2017

Comunicat Presa FLAO

Raport anual 2016

Politica de dividend a S.C. Flaros S.A. Bucuresti

Regulament de organizare interna a consiliului de administratie al S.C. Flaros S.A. Bucuresti

Raport Curent Hotarari Consiliu de Administratie 30.03.2017

Raport Curent Hotarari AGOA 30.03.2017

AGOA 30/31 Martie 2017

Raport Curent 15.02.2017

Raport Semestrul I 2016

Raport anual 2015

Raport Curent 29.03.2016

AGOA 29/30 Martie 2016

Raport curent 26.02.2016

Rapot Semestrul I 2015

Comunicat de presă privind plata dividendelor

Raport Curent 19.06.2015

Raport Curent

AGOA 20.04.2015

Hotarari AGEA 12.02.2015

AGEA 12.02.2015

Raport trimestrul III 2014

Raport Semestrul I 2014

Situatii financiare Trimestrul I 2014

Hotarari AGOA 14.04.2014

AGOA 14.04.2014

Hotarari AGEA 14.11.2013

Convocare AGEA 14.11-15.11.2013

Raport Semestrul I 2013

Rezultate Financiare Trimestrul I 2013

Hotarari AGOA 01.04.2013

Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 01.04.2013

Raport Trimestrul III 2012

Hotarari AGOA 18.10.2012

Convocare AGOA 18.10.2012-19.10.2012

Raport Semestrul I 2012

Hotarari AGOA si AGEA 31.07.2012

Informare cu privire la plata dividendelor aferente anului 2011

Materiale AGOA si AGEA 30.07.2012

Convocator AGOA si AGEA 30.07.2012

Rezultate financiare trimestrul I 2012

Disponibilitate raport trimestrul I 2012

Materiale informative AGOA si AGEA 29.03.2012

Convocator AGOA si AGEA 29.03.2012